24 timer - 7 dage - hele året!​

Før og efter operation

Det er naturligt, at man som dyreejer kan være bekymret for, at få sit kæledyr bedøvet, men vi gør alt for at sikre, at dit dyr får en så sikker bedøvelse som muligt. Tillige med en så smertefri og så god opvågning som muligt. Vi bruger i vid udstrækning samme procedurer, som når mennesker bedøves på sygehuse.

Inden operation:

Dyrene skal møde fastende (gælder ikke gnavere) fra aftenen før. Aftenen før må de få deres normale aftensmad, hvorefter foderskålen fjernes. Vandskålen fjernes om morgenen. Hunde luftes, så de kan blive godt udtømte, før I ankommer.

Ved indlæggelsen vejes dyret. Almentilstand samt hjerte- og kredsløbsfunktionen vurderes. Ofte anbefales udtagelse af en blodprøve for at kunne vurdere organernes funktion. Denne analyseres umiddelbart efter udtagelsen, så resultatet foreligger inden narkosen.

Ved indlæggelse får dyret typisk en beroligende og smertestillende indsprøjtning, så det videre forløb hverken er forbundet med smerte eller angst.

Der anlægges typisk et venekateter, således at vi hele tiden har adgang til, at kunne medicinere direkte i blodet. Effekten af medicin indtræder, derfor straks efter indgivelsen. Venekateteret bruges også til bedøvelsen, samt til væskedrop.

Bedøvelsen tilpasses individuelt til det enkelte dyr i forhold til dyrets alder, almentilstand, type af operation og evt. tidligere sygdomme.​​​

Under operationen:

For at opnå en meget sikker og regulerbar bedøvelse har dyret oftest et kateter i luftrøret under hele operationen. Herigemmen gives ilt og narkosegas. Vi kan hele tiden regulere dybden af narkosen så den ikke ligger dybere i bedøvelsen end nødvendigt.​

​Under operationen overvåger vi dyrets bedøvelsesdybde ud fra reflekser og dyret er koblet til overvågning. Vi overvåger blodtrykket, blodets iltindhold, EKG mm.

Efter operationen:

Dyret kan være påvirket af narkosen resten af dagen. Dyret kan være træt, have usikker gang og muskelsitring.

Mange operationer lukkes med indvendige selvopløsende tråde, således at operationssåret bliver meget lille. ​

Får at beskytte et sår mod, at dyret slikker i det, får dyret ofte en krave på. Vi har i dag flere andre muligheder som eksempelvis bodystockings og oppustelige kraver.

Ved hjemsendelsen gives information om evt. medicin til efterbehandling mod smerter, hvad man skal holde øje med ved såret, hvad dyret kan og må samt evt. genoptræning.

Vi tilbyder altid en gratis sårkontrol 10 dage efter operationen.​

Før bedøvelse anlægges et venekateter

Bedøvelse foregår stille og roligt uden at dyret mærker noget

Under bedøvelsen tildeles ilt og narkosegas. Bedøvelsen er meget regulerbar

Narkosesygeplejerske sikre en kontrolleret og sikker bedøvelse under operationer

Vi er certificeret af ISO dyrlæge.  Læs mere

Ring til os på: 62 61 81 82

Åbningstider

Hverdage:

Kl. 08.00-17.00​​

Døgnvagt - 24 timer

Tlf.: 62 61 81 82​​​

Telefontid

Kæledyr tlf.: 62 61 81 82

Kl. 13.00-14.00

Heste tlf.: 63 21 61 61

Kl. 08.00-09.00​

Tilmelding

til faktura og reminders pr. e-mail.

Klik her for at tilmelde dig.​